Tuesday, 21, September, 2021 10:39 hs. Español | Guarani

21 jasyapy Ñe'ẽyvoty Ára Pavê

Posteado por Ramón Fariña
Categoría: Noticias
Fecha del Post: March 21, 2013

Ary 1999pe, UNESCO omôañete ko ára kóva; ha 2001 guive oñemboarete ñepyrû Ñe’êyvoty Ára Pavê.
UNESCO niko omomba’e guasu ha he’i ñe’êyvoty omombareteha Ñane Ñe’ê ñanemô akâjerérupi ha jahecha kuaa mba’éichapa jaipuru ñane ñe’ê ko yvy apérupi.
Kóichaygua ñemboarete háreheve ajeheka hina nañaipytyvôipa ñe’êyvotýpe opáichaygua tembiapópe. Oparupiete ojeheka ojepuru jey jepokuaáicha Ñe’êyvoty ñemô kyre'ỹ ha jehekombo’e.
Upéicha avei ojeheka ndaikatuichénepa oñembojeko ojuehe Ñe’êyvoty, Ñoha’anga, Jeroky, purahéi terâ Ñembo sa’y; pytyvô ojapóva ha omyasâiva marandúramô.
Kóva ko Ñe’êyvoty ñemandu’a ha’e avei peipirû ñamombarete haguâ ñane ñe’ê ha ñamoheñoi jevy haguâ tekove, kyre’ỹ opa yvypóra ko Yvy ape ári.Amomorâramô yvoty porângue

Che mondýirô tesarorýpe ko’êju.
Che resarenyhéme ahechárô mbyju’i oveve ha opyryrỹi;
Nañemô madu’áiramo jepe nderehe, AMA’ÊVAICHA NDEREHE.
Yguasu tuichakuejaveve, yvytyrusu ruvicha renondépe ha mbyjakuéra ikatu’ỹva ojeipapa, añeñandu che michîha; nañemô madu’áiramo jepe nderehe, ROHAYHUETEREI HINA.
Mba’asy, py’apy ha ñemano, mba’e oîrô che ypýpe ha ahechakuaa ndaikatúiha alapo mba’eve; nañemô madu’áiramo jepe nderehe, AIKOTEVÊ NDEREHE.
Aguatáramo yvy ape’ári mitâmi mbohapekañypapyréicha, óga kañypyre rekávo; nañemô madu’áiramo jepe nderehe, AIKO ROHEKA.
Ara sunu ryapu che mondýrô, guyrakuéra purahéi chemô kyre'ỹramo, chemô mopirĩramô ahendúramo cherapicha oñe'ẽ ñemi; nañemô madu’áiramo jepe nderehe, AJAPYSAKA NDEREHE.
Rohayhu ha nda’éiramo jepe nde réra reime che akâme ko’âga, ko’êro ha tapiâite.

 
 

contacto@guaranitavarandu.com.ar

0376-15-4709702

0376-4590292