Tuesday, 21, September, 2021 11:52 hs. Español | Guarani

Py’amongetarâ: Juan

Posteado por Ramón Fariña
Categoría: Actividades
Fecha del Post: January 26, 2013

…Mba’apohára Vaka ro’o ñemuhaguasúpe
Peteî jevy, oikopáre hembiapo, oho ojesareko peteî so’o môho’ÿsahárape; peteî tesapirîme jeko oñemboty hese pe okê ha imbotyha opa’âma avei okáguio, opytaitéma katu ñembotypýpe.
Ombotavére ha osapukai hatâvérô, avave ndaikatí ohendu ichupe.
Maymave mba’apohára oje’ói joáma hógape, ha okáguio ndaipóri mba’éichapa oñehendu mba’evete hyapúrô hyepýpe.
Po aravo rire, ha hatâmbotaitéma jave hina, oñandu sapy’a ojepe’áramo okê. Omañámarô ohecha nipôra’e iñirû ñangarekohára upe oikéva ha onohe chupe.
Juan ojerariremi oporandu hapichápe mba’eicharupípa oike raè upépe oikuaahápe ndaha’éiha hembiapo upépejeike, upémarô osê he’i chupe:
"Ojapóma 35 ary amba’apoha ko tembiapo guasúpe; hetaiterei tapicha oike ha osê ko’ê ko’êvére, ha katu nde añoite katuete chemômaiteíva pyhareve reikekuévo ha ka’aru rehokuévo. Ambue mba’apohára katu ndacheapói mba’evérô.
Ko árape, jepivérôguáicha, reikekuévo chemômaitei kuri "mba’éichapa”, ha katu ndachemanduái chemômaiteívo rehokuetévo "jajohechajevýpeve”. Upémarô ajepy’apy nderehe… Roheka oparupiete ha péina rojuhu!!”

Py’amongetarâ:
Aníke ndepy’a hatâ nderapichándive, maymave niko peteîchante tuichamba’e… Mburuvicharô terâ mopotîháramo jepe… Ikatúramo emyasâi mborayhu upenderembiapo pa’ûme ikathaguâ remopotî nderaperâ 
 

contacto@guaranitavarandu.com.ar

0376-15-4709702

0376-4590292